Servicii

 • Instalare cazane de cazane de abur medie presiune, cazane de abur joasa presiune, cazane de apa fierbinte, cazane de apa calda si cazane de ulei diatermic, cazane murale;  
 • Punerea in functiune a cazanelor de abur medie presiune, cazane de abur joasa presiune, cazane de apa fierbinte, cazane de apa calda si cazane de ulei diatermic, cazane murale;
 • Montare, punerea in functiune si service la instalatiile de ardere si automatizare
 • Service orice fel de cazane, arzatoare, generatoare de aer cald, tuburi radiante, convectoare;
 • VTU - verificarea tehnica in utilizare - pentru centrale termice P<400kW, generatoare de aer cald, tuburi radiante, convectoare, arzatoare;
 • VTU verificarea tehnica in utilizare - pentru centrale termice P>400kW;

 • Proiectarea de centrale termice alcatuite din: cazane de abur medie presiune, cazane de abur joasa presiune, cazane de apa fierbinte, cazane de apa calda si cazane de ulei diatermic, cazane murale;
 • Proiectarea si montarea de sisteme de supraveghere de tip nepermanent de tipul S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72, conform prescriptiei tehnice PT C11 sau TRD 604;
 • Verificarea de supape de siguranta DN8 – DN500, la cerere se poate asigura si verificarea cu stand de verificare mobil;
 • Analiza de tensiuni si calcul de elasticitate al sistemelor de conducte precum si dimensionarea sistemelor de sustinere a conductelor;

 • Ingineria de detaliu pentru conducte si suporti. Calcul de dimensionare si verificare a sistemelor de conducte si a sistemului de sustinere oferit;

 • Calcule de verificare a retelelor de conducte;

 • Calculule de verificare si ingineria de detaliu pentru retele de termoficare;